1. B: Slavnost Slabikářů

To to letí. Je 20. listopadu 2020. Tolik už jsme toho zažili. Učíme se psát, umíme počítat do pěti, ale hlavně umíme už číst! A to nejen písmenka, ale i slova a dokonce věty.

Splnili jsme do jednoho všechny úkoly v Živé abecedě, a proto pro nás naše paní učitelka připravila další prima den. Pozvala k nám písmenkovou vílu a ta nám přinesla krásné Slabikáře. Nezískali jsme je ale jen tak. Museli jsme prokázat své znalosti a dovednosti. Víla si nás všechny vyzkoušela.

Dobře to dopadlo. Všichni jsme byli přivítáni mezi čtenáře a do třídy jsme si odnesli se Slabikářem i spoustu dárků. Nakonec nás ještě čekalo překvapení od sponzora akce pekáren Semag. Byla to sladká tečka na závěr, úžasný dort, a to jeden pro kluky a druhý pro děvčata. Moc děkujeme.
Mgr. Lenka Kajfoszová, třídní učitelka

Foto: Lenka Kajfoszová