Stavíme se na hlavu, ale není to kvůli koronaviru

Vládou vyhlášená mimořádná opatření v souvislosti s pandemií koronaviru sice znemožnila žákům docházet do školy a omezila přístup učitelů na jejich pracoviště, nedonutila je však jen pasivně sedět na svých židlích, křeslech či sedačkách doma. Rozběhlo se online vzdělávání žáků a jeho prostřednictvím vyhlásila vyučující tělesné výchovy, sportovních her a přírodopisu na 2. stupni ZŠ F. Hrubína Mgr. Veronika Enenkelová výzvu „Stojky“.

Autorka výzvy k tomu uvádí: „Nebyl to pro žáky žádný povinný úkol. Šlo o dobrovolnou aktivitu. Potěšilo mne, že na výzvu reagovala řada žáků 2. stupně a našli se i pedagogové školy, kteří se připojili.“

Každý, kdo se do akce zapojil, měl za úkol natočit se nebo udělat fotografii, jak dělá stojku. „Mým hlavním cílem bylo udržet kontakt s žáky, připomenout jim potřebu zdravého životního stylu a rozptýlit je, aby nebyli smutní.  Ostatně jak to dopadlo, posuďte sami!“ usmála se Veronika Enenkelová.

Text Václav Hujer, úprava obrázku Veronika Enenkelová