6. A, 6. B: Exkurze „Kartografie a my“

Dne 17. ledna 2020 jsme absolvovali exkurzi na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a to konkrétně na katedře fyzické geografie a geoekologie.

Přijeli jsme k nově zrekonstruované moderní budově, kde na nás na vrátnici čekal organizátor exkurze – vysokoškolský profesor Ing. Radek Dušek, Ph.D.  Byli  jsme vedeni do posluchárny, kde jsme byli seznámeni se studiem zeměpisu na vysoké škole a s různými kartografickými zobrazeními a druhy map. Zaujaly nás příklady filmů, kde se mapy vyskytují, jako například Piráti z Karibiku nebo Harry Potter.

Následně jsme se rozdělili na 2 skupiny podle tříd, abychom mohli plnit úkoly a vystřídali se.  Vytvářeli jsme své vlastní mapy, skládali mapové puzzle a dodávali mapové značky do mapy České republiky. Plnili jsme úkoly plné otázek a nakonec, což se nám nejvíce líbilo, jsme se účastnili promítání map do písku. Při vytvoření reliéfu se nám promítaly vrstevnice, kudy fouká vítr, kde stéká voda a také jak vytéká ze sopky láva. Vytváření reliéfu v písku s promítáním nás také nejvíce bavilo.
Za šesté třídy Mgr. Jana Vidličková a Mgr. Iva Valníčková

Foto Jana Vidličková