Podzimní Lučina jako učebna v přírodě

V rámci vzdělávání žáků ZŠ F. Hrubína je kladen důraz také na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Teoretické vzdělávání žáků v tomto oboru vhodně doplňuje řada akcí. Jednou z nich byla přírodovědná vycházka kolem řeky Lučiny.

Ve středu dne 18. září 2019 se žáci 6. A vypravili do Výstavní síně Musaion v centru Havířova. Tam nás čekaly 2 přírodovědkyně – pracovnice Muzea Těšínska, které zde má svou pobočku. Vydaly se s námi podívat se  na přírodní památku našeho města „Meandry řeky Lučiny“.

Zjistili jsme hned na začátku, co to meandry jsou a proč je musíme chránit, kde řeka Lučina pramení a kam se vlévá. Ledňáčka, užovky, kuňky ani bobry se nám však nepodařilo zahlédnout. Některá místa byla příliš zarostlá na to, abychom se k nim dostali, a také si musíme přiznat, že jsme nebyli úplně potichu. Jediní živočichové, které jsme spatřili, byly kachny. Zjistili jsme také, co jsou to invazní rostliny, doupné stromy a stromoví parazité. Poznávali jsme rostliny typické pro danou oblast a roční období.
Jana Vidličková, koordinátorka EVVO

Foto Jana Vidličková