Změny v organizaci vzdělávání a v provozu školní jídelny ve dnech 27. a 28. června

Vážení rodiče a strávníci školní jídelny, informujeme vás o operativních změnách v organizaci vzdělávání žáků ZŠ F. Hrubína v posledních 2 dnech období školního vyučování aktuálního školního roku a o souvisejících změnách v provozu školní jídelny.

Ve čtvrtek dne 27. června 2019 budou žáci 1. stupně (třídy 1. až 5. ročníku) ve škole zaměstnáváni v době od 7:55 do 11:00 h, žáci 2. stupně (třídy 6. až 9. ročníku) v době od 7:55 do 11:30 h. V den vydávání vysvědčení v pátek 28. června 2019 budou žáci obou stupňů ve škole zaměstnáváni v době od 7:55 do 8:40 h.

Obědy pro tzv. cizí strávníky budou v uvedených dnech vydávány následovně: ve čtvrtek od 10:30 do 11:00 h, v pátek od 10:00 do 10:30 h.

Obědy pro žáky a zaměstnance školy budou v uvedených dnech vydávány takto: ve čtvrtek od 11:00 do 13:00 h, v pátek od 10:30 do 13:00 h.