Školní kolo chemické olympiády ukončila praktická úloha

Žák 9. ročníku ZŠ F. Hrubína Rostislav Doseděl úspěšně završil 7. února 2019 několikaměsíční studium a řešení úloh chemické olympiády ve školním kole praktickou částí, ve které zjišťoval, jaký objem oxidu uhličitého se uvolní z jednoho balíčku kypřícího prášku do pečiva.

Chemickou olympiádu, která představuje nejnáročnější soutěž určenou pro žáky základních a středních škol zaměřenou na teoretické vědomosti a praktické dovednosti v oblasti chemie, pořádá každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Žáci, kteří úspěšně absolvují školní kolo soutěže, postupují dle okolností do okresních a vyšších kol soutěže. Rosťovi přejeme do budoucna hodně úspěchů ve studiu s chemickým zaměřením.

Daniela Kálová, vyučující chemie
Foto Václav Hujer