Lyžařské kurzy žáků 1. stupně Mezivodí 2019

Pobytový lyžařský kurz žáků 1. stupně ZŠ F. Hrubína proběhl počátkem ledna 2019 na Mezivodí. Po úspěšném lyžařském kurzu v loňském roce se tentokrát přihlásilo tolik dětí, že musely proběhnout dva turnusy.

První z nich se uskutečnil 7. až 11. ledna, druhý pak 14. až 18. ledna. S velkou radostí můžeme napsat, že se akce shledala s velkou podporou rodičů, a to dokonce takovou, že někteří pomohli zajistit lékařský dozor či instruktora lyžování.

Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří se kurzů zúčastnili a ze všech sil pomáhali, ale také všem obětavým rodičům včetně těch, kteří lyžařský kurz podpořili a sponzorovali.  Myslím, že připojené fotografie ukazují spokojenost a radost dětí, které akci absolvovaly.

Michaela Janíková

Foto Michaela Janíková a kolektiv