Hrubínka uspěla v celostátní soutěži a získala 100 000 Kč

V loňském roce se naše škola zapojila do 5. ročníku soutěže DOMESTOS PRO ŠKOLY. V konkurenci necelých dvou tisícovek mateřských a základních škol jsme v kategorii základních škol dosáhli na 1. místo a obdrželi výhru ve výši 100 tisíc Kč.  Získané finanční prostředky budou použity na rekonstrukci toalet ve školní jídelně.

Děkujeme všem rodičům, žákům školy a podporovatelům, kteří nám pomáhali nákupem výrobků Domestos, a jmenovitě děkuji paní učitelce Mgr. Lence Kajfoszové za koordinaci celé soutěže na škole.

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel ZŠ F. Hrubína