Oznámení o zkrácení vyučování dne 25. ledna

Sdělujeme, že v pátek dne 25. 1. 2019 dojde na ZŠ F. Hrubína z organizačních důvodů k úpravě rozsahu vyučování ve všech ročnících školy.

V uvedený den bude vyučování v jednotlivých ročnících školy mimořádně ukončeno takto:
1. až 3. ročník – 11:30
4. a 5. ročník – 11:45
6. a 7. ročník – 12:00
8. a 9. ročník – 12:15

Provoz školní družiny a školní jídelny probíhá obvyklým způsobem.

Mgr. Michaela Durdiaková, zástupkyně ředitele školy