Vyhlášení soutěže ve sběru papíru

Vyhlašujeme další ročník soutěže ve sběru papíru, které se mohou zúčastnit žáci tříd ZŠ F. Hrubína.

Sběr starého papíru bude probíhat obvyklým způsobem v období leden až květen 2019. Bližší informace najdete na letáku.
Čestmír Slíva