Učebny cizích jazyků

Ve snaze zajistit dobré podmínky pro kvalitní vzdělávání žáků modernizuje ZŠ F. Hrubína průběžně své odborné učebny. V tomto školním roce tak byly otevřeny dvě zcela nově vybavené učebny cizích jazyků.

Finanční prostředky na realizaci této akce byly získány díky projektu „Stavební  úpravy  a  modernizace učeben cizích jazyků“, který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Zveřejněný článek podává bližší informace.

Článek otištěný v Radničních listech

Radniční listy (měsíčník města Havířova), ročník XIX, leden 2019, strana 11, 14. 12. 2018