Pozvánka na čtvrtletní třídní schůzky

Ve čtvrtek dne 15. listopadu 2018 se na ZŠ Františka Hrubína konají třídní schůzky zaměřené na výsledky vzdělávání žáků v prvním čtvrtletí školního roku 2018/2019.

Třídní schůzky ve třídách 1. stupně  (třídy 1. až 5. ročníku školy) budou zahájeny v 16.30 h (s výjimkou třídy III. B), schůzky ve třídách 2. stupně školy (třídy 6. až 9. ročníku) v 17.00 h.

Schůzka zákonných zástupců žáků III. B bude zahájena již v 16.00 h vzhledem k tomu, že se třídní učitelka, která současně vykonává funkci výchovné poradkyně, bude od 17.00 h účastnit schůzek konaných ve třídách 9. ročníku.