Rubrika: Škola

Výukový program Zdravá 5 aneb jak chutně a zdravě jíst

Žáci 3.  a  7. ročníku ZŠ F. Hrubína se v průběhu prosince 2023 zúčastnili vzdělávacího programu Zdravá 5, který byl na škole realizován prostřednictvím Nadačního fondu Albert. Cílem programu je ukázat žákům, že i dobrůtky mohou být chutné a zdravé, a motivovat je ke zdravé výživě a správnému životnímu stylu. Výukový program „Nakupování se Zdravou 5“ absolvovali žáci 3. tříd. Pod vedením…
Read more

Výsledky halloweenského hlasování odtajněny!

V průběhu listopadu proběhlo na Facebooku halloweenské hlasování, ve kterém se hlasovalo o nejhezčí halloweenskou výzdobu třídy, nejlépe oblečeného jednotlivce a nejlépe oblečenou třídu v rámci obou stupňů. O konečném pořadí rozhodli na svém zasedání zástupci školního parlamentu. Na 1. stupni jednoznačně zvítězila Emma Kullová ze 2. A, její kostým klauna byl skutečně nejpovedenější. Mezi třídami po velmi těsném souboji uspěla…
Read more

1. B: Splněné přání

Žáci naší 1. B již koncem listopadu psali Ježíškovi dopis s velkým přáním. A  protože jsou to děti velmi hodné a pilné, byla jejich prosba vyslyšena. Ve čtvrtek 21.12.2023 zaklepali na dveře třídy ježíškovi vyslanci. Prostřednictvím zástupců Nadace Teplo na dlani havířovské společnosti HTS byly děti obdarovány dvěma velkými balíky. S rozbalování však museli nedočkavě počkat až…
Read more

Mikuláš na Hrubínce

Mikulášská nadílka pro všechny žáky školy má na ZŠ F. Hrubína již dlouhou tradici. Také letos tuto akci připravil školní parlament ve spolupráci s Klubem přátel školy a vybranými žáky 9. ročníku. Článek je žákovský příspěvek My žáci 9. ročníků jsme se 6. prosince 2023 oblékli do kostýmů a s mikulášskou nadílkou pořízenou Klubem přátel školy jsme zavítali mezi mladší spolužáky. Mikuláš…
Read more

Vánoční přání a PF 2024

Již tradičně zveřejňujeme také na webových stránkách přání k vánočním svátkům a do nového roku. To letošní je poprvé určeno jak čtenářům našeho webu a zákonným zástupcům žáků základní školy, tak zákonným zástupcům dětí mateřských škol, které od 1. ledna 2023 tvoří odloučená pracoviště školy.

Olympiáda v českém jazyce

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 se na ZŠ F. Hrubína uskutečnilo  v rámci celorepublikové předmětové soutěže školní kolo Olympiády v českém jazyce. Do soutěže se zapojilo celkem 23 žáků 8. a 9. ročníku. Při řešení zajímavých jazykových úkolů si ověřili své znalosti, vyjadřovací schopnosti a slovní zásobu.  Ve slohové práci mohli popustit uzdu své fantazii. Úspěšnými řešiteli olympiády se stalo dvanáct žáků. Dvě dívky…
Read more

9. A, 9. B: Po stopách druhé světové války

Ve čtvrtek 23. 11. 2023 se žáci devátého ročníku ZŠ F. Hrubína zúčastnili dějepisné exkurze v památníku Hrabyně. Žáci si prohlédli památník 2. světové války. Během prohlídky vyhledávali informace a plnili zadané úkoly. Nově zrekonstruovaný památník nabídli žákům zajímavou podívanou plnou autentických předmětů nejen z bojišť druhé světové války, ale také z civilního  válečného života. Nejemotivnější je vždy část věnována holocaustu a ani…
Read more

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 2023: Nejlepší třídy byly odměněny

Ve středu 22. 11. 2023 byly na ZŠ F. Hrubína vyhlášeny výsledky soutěže ve sběru kaštanů a žaludů. Mgr. Veronika Třinecká, která soutěž organizačně zajišťovala, k tomu uvádí: „Na 1. místě se umístila třída 4. A za 365 kg. Na 2. místě se umístila třída 1. B za 282 kg. Na 3. místě se umístila třída 5. A za 250kg. Moc gratulujeme. Protože nám bylo líto…
Read more

Žáci 6. a 7. ročníku se zabývali tříděním odpadů

V rámci environmentální výchovy a vzdělávání byli dne 21. listopadu 2023 žáci 6. a 7. tříd ZŠ F. Hrubína prostřednictvím vzdělávacího výukového programu pod názvem „Tonda obal na cestách“ společnosti EKO‑KOM seznámeni s pravidly třídění, recyklace a využitím obalového odpadu. Nechyběly ani vzorky recyklovaných materiálů  a odpovědi zvídavým žákům. Celá akce se nesla v povědomí odpovědnosti za společné životní prostředí a propagaci uvědomělého přístupu v otázce třídění a sběru…
Read more

Oznámení ředitele školy k výstražné stávce dne 27. listopadu 2023

Ředitel Základní školy a Mateřské školy F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace informuje o vyhlášení volného dne pro žáky základní školy a přerušení provozu na odloučených pracovištích mateřských škol v souvislosti s konáním výstražné stávky dne 27. listopadu 2023. Vážení rodiče, nepochybuji o tom, že ani vy jste neunikli informacím o stávce chystané školskými odbory na pondělí 27. listopadu 2023. Také v rámci naší organizace využili…
Read more