9. A, 9. B: Prohlídka Legiovlaku žáky zaujala

Žáci devátých ročníků si v rámci doplnění výuky dějepisu prohlédli dne 27. září 2021 expozici Legiovlak na havířovském nádraží. Měli možnost projít si čtrnáct zrekonstruovaných legionářských vagónů a udělat si představu o životě tzv. vládců Sibiře. Legionáři se s vlaky probojovali po Transsibiřské magistrále až do Vladivostoku, odkud je čekala ještě dlouhá cesta do nově vzniklého Československa. Žáci viděli nemocniční, poštovní, obrněné,…
Read more