Školní bazén v číslech

ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí jako jediná základní škola v Havířově provozuje vlastní bazén, který jí umožňuje specificky profilovat výuku tělesné výchovy. Prostory bazénu slouží do určité míry také veřejnosti.

Několik čísel k ukončené sezóně bazénu ve školním roce 2022/2023
17 m x 8 m  je rozměr školního bazénu
40 osob je maximální hodinová kapacita
1,2 m je průměrná hloubka
165 m³ je přibližný objem vody v bazénu
32 m³  vody je každou hodinu přefiltrováno
14 755 je počet osob ve školním roce 2022/2023, které si v našem bazénu zaplavaly
40 litrů vody je nutné pro splnění hygienických požadavků na každého návštěvníka denně obměnit
590 200 litrů je množství vody, která byla obměněna
780 kg chlornanu sodného bylo použito pro úpravu bazénové vody
2 byly větší poruchy,  oběhové čerpadlo bazénové vody  a  úniky chladiva u vzduchotechniky
19 bylo ošetřených  úrazů, všechny drobného charakteru (odřeniny či tržné rány)

Zdroje
Provozní deník bazénu ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí
Provozní řád bazénu ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí
Kniha úrazů ZŠ a MŠ F. Hrubína Havířov-Podlesí
Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Zpracoval Mgr. Petr Urbánek, plavčík a strojník bazénu