Projektový den s tématem Velikonoce aneb anglický jazyk učíme moderně

V pondělí 3. dubna 2023 před Velikonocemi si žáci ZŠ F. Hrubína užili svátečně laděnou hodinu angličtiny, která byla součástí projektového dne Easter (Velikonoce).

Dozvěděli se, že anglické Velikonoce a jejich příchod ohlašuje již masopustní úterý neboli Pancake day, někdy také označovaný jako Pancake Tuesday či Shrove day. Jak z překladu vyplývá, jedná se o tzv. palačinkový den.

Také si osvojili novou slovní zásobu, zazpívali si krásnou tradiční velikonoční píseň o lásce a naději a vytvořili anglické přání ve tvaru the Easter bunny (velikonočního zajíčka).

Mgr. Kateřina Smetanová

Foto Kateřina Smetanová