Školní družina: Udělali jsme si přesýpací hodiny

Udělali jsme si přesýpací hodiny

Že činnost školní družiny ZŠ F. Hrubína je opravdu pestrá dokladuje zapojení žáků do soutěžního projetu firmy Domestos. V jeho rámci pak čtvrté oddělení družiny přistoupilo ke splnění úkolu – výrobě přesýpacích hodin, které budou schopny měřit čas věnovaný osobní hygieně.

Ukázalo se, že sehnat vhodné plastové láhve pro naše přesýpací hodiny bylo velmi obtížné. Paní učitelka Kajfoszová totiž zapojila třídy, kromě jiných akcí, také do akce na třídění odpadu, a tak sehnat v naší škole tento materiál prakticky nelze. Musela nastoupit kreativita. Plast byl nahrazen sklem. Sehnat stejné skleněné láhve bylo daleko jednodušší.

Přesvědčit pedagoga, aby si svou domácí rybízovou šťávu přelil do jiné nádoby, nebylo nikterak náročné. Obtížnější bylo přesvědčit jiného pedagoga, aby tak učinil se svou šťávou co má do čaje. Vyžádalo si to delší čas a přesvědčování, ale společným úsilím se nakonec podařilo získat také druhou prázdnou láhev.

Následně byl důkladně pročten návod a upraven pro jiný výrobní postup. Místo plastových lahví máme skleněné. Tyto láhve jako základ přesýpacích hodin bylo nutné dát do pevného dětem odolného obalu. Prkna na tento obal jsou použity z nevratné palety, na které byly dodány úklidové a hygienické prostředky pro úklid školy. Drobný materiál a nářadí máme ve školních dílnách. Písek je z atletického doskočiště. Před tím, než jsme ho mohli prosít, aby se do našich hodin hodil, musel důkladně vyschnout. To zapříčinilo malé zpoždění ve výrobě hodin. Měření času a potřebného množství písku si vyžádalo několik pokusů.  Nakonec se povedlo odsypat potřebné množství písku na třicet sekund tak, jak to stojí v návodu.  Řezání, broušení a celkovou kompletaci pak provedly děti.

Přestože je tento časoměrný přístroj v provozu jen krátce, již teď jsme získali užitečná data. Sledováním činnosti žáků při mytí rukou jsme si uvědomili, že je větší počet žáků, než umyvadel. Byla proto zřízena funkce časoměřiče. Děti, které si ruce nemyjí, měří čas. Dalším zjištěním bylo, že řádné mytí rukou vyžaduje delší čas, než uvádí manuál Domestosu. Ten uvádí minimálně 30 sekund. Doporučení hygieny je 40 až 60 sekund na mytí rukou. Čas přesypání písku v našich hodinách je 33 sekund. Při jejich obracení dochází k časové prodlevě. Výsledný čas pro mytí rukou je pak jedna minuta a osm sekund. Tento čas významně překračuje doporučení manuálu i doporučení hygieny.

Vyrobené hodiny jsou funkčním prototypem a již nyní víme o několika zlepšeních, které zvýší funkčnost tohoto měřiče času.
Petr Urbánek, vychovatel

Foto: Petr Urbánek