Páťáci se učili v retro stylu

V pátek 15. 11. 2019 dva dny před oslavami 30. výročí Dne boje za svobodu a demokracii si páťáci ZŠ F. Hrubína vyzkoušeli, jak probíhalo vzdělávání žáků v socialismu.

Zkoušení před tabulí, sezení se založenýma rukama za židlí, odpovídání celou větou… Nepoužívali pracovní sešity ani interaktivní tabuli. Psali více než obvykle.  Místo paní učitelky měli před sebou na pár hodin soudružku učitelku. A samozřejmě nechyběla ani velká přestávka, během které děti chodily po chodbě ve dvojicích.

Všichni své role vzali velmi zodpovědně. Přišli oděni v retro oblečení, děvčata měla stažené vlasy gumičkou a někteří kolem krku zavázaný červený šátek. Žáci během výuky netušili, co přijde a jak se bude hodina vyvíjet. Na hru však přistoupili a například se snažili nahradit požadovanou žákovskou knížku deníčkem, což jim tedy neprošlo. Některé děti se na konci dne dokonce dotazovaly, jestli zadané domácí úkoly a pozvání rodičů do školy skutečně platí…

V poslední hodině jsme si vše rozebrali a vysvětlili. A musím říci, že se mnohým ulevilo, že vše byla jen hra a od pondělí se zase mohou těšit na svou paní učitelku.
Mgr. Monika Slívová, Mgr. Daniela Gregorová

Foto Mgr. Daniela Gregorová a Mgr. Monika Slívová