Vylezli jsme až na vrchol lezecké stěny

Tělesná výchova na ZŠ F. Hrubína rozhodně není pojímána jen jako cvičení v tělocvičně školy. Pro výuku předmětu, který žákům poskytuje základní pohybové vzdělání, zlepšuje zdraví a zvyšuje fyzickou kondici, jsou vedle vlastního školního bazénu využívána také jiná atraktivní zařízení, kam chlapci a děvčata se svými učiteli dochází.

Ve dnech 1. a 2. října žáci 7. A a 7. B překonávali sami sebe na lezecké stěně. V rámci výuky sportovních her jsme se vydali do tělocvičny na ulici Palackého, kde je k dispozici několik cest s různými stupni obtížnosti na kterých si chlapci a děvčata mohli vyzkoušet svoji sílu, mrštnost a lezeckou techniku.

Zkušené instruktorky nás provedly základními uzly, které jsme na stěně potřebovali. Třídu jsme rozdělili na 3 skupiny. Mezitím co se první skupina učila uzly, druhá už pod dohledem instruktorů odvážně lezla po stěně. Poslední skupina si v téže době mohla vyzkoušet netradiční pomůcky na zlepšení koordinace. Byl k dispozici atletický žebřík i balanční podložky tzv. bossa.

Všichni žáci byli akcí nadšeni. Instruktoři dokonce těm odvážnějším dovolili seskočit na laně z lezecké stěny a alespoň na okamžik tak padat volným pádem. Poděkování patří zřizovateli školy městu Havířov za financování tohoto projektu.
Mgr. Veronika Enenkelová, vyučující tělesné výchovy

Foto Veronika Enenkelová