Zahajujeme sběr kaštanů a žaludů

Vyhlašujeme další ročník soutěže ve sběru kaštanů a žaludů, které budou použity pro krmení lesní zvěře. Soutěže se mohou zúčastnit žáci tříd ZŠ F. Hrubína.

Sběr kaštanů a žaludů bude probíhat obvyklým způsobem. Vyhodnoceni a odměněni budou jak jednotlivci do 5. místa, tak třídní kolektivy. Bližší informace najdete na letáku.
Čestmír Slíva