Spolupráce s mateřskými školami: Sportovní dopoledne s předškoláky

Od podzimu se setkáváme s dětmi z okolních mateřských škol. Předškoláci zkoušejí, co je čeká, až nastoupí do školy, školáci vzpomínají, potkávají své kamarády i paní učitelky. Na pondělí 17. června 2019 jsme se pro tento školní rok domluvili naposledy.

Paní učitelky z MŠ Holubova si pro nás připravily sportovní dopoledne, na které dorazily i se svými předškoláky až k naší škole – do lesoparku. Když už jsme v lese, měli bychom o něm něco vědět, že? Při vstupu bylo tedy třeba odpovědět na několik „lesních“ otázek.

O kousek dál vymýšlely děti ve skupinách hádanky k lesním zvířatům, jinde zase vyzkoušely svou přesnou trefu šiškami a na posledním stanovišti dokonce vnímaly malý lesní koutek poslepu. A protože všichni úkoly i spolupráci při jejich plnění hezky zvládli, zakončili jsme výpravu sladkou odměnou.

Děkujeme, milá MŠ Holubova, za skvělou spolupráci a po prázdninách se budeme těšit na vaše školáky a také další společná setkání.
Za třídy 1. A a 1. B třídní učitelky B. Martínková a E. Kilnarová

Foto E. Kilnarová