Ohlédnutí za předvánočním koncertem

Jednou z velmi krásných akcí, které se uskutečnily během prvního pololetí školního roku ve spolupráci s rodiči žáků ZŠ F. Hrubína, byl koncert s názvem „Čas radosti, veselosti“.

Konal se 6. prosince 2018 v evangelickém kostele v Horních Bludovicích, kde vystoupili nejen vzácní hosté (bývalí absolventi Eliška a Petr Grabovští, Kuba Kupčík, Regina Bednaříková), ale především některé děti z naší školy. Ukázali jsme široké veřejnosti krásný koncert, kde zazněly koledy s cimbálovou muzičkou, hry na různé hudební nástroje, zpěvy, tanec andělů a přednes. Návštěvníci zhlédli také divadelní představení.

Akce se uskutečnila za podpory Klubu přátel školy, rodičů a sponzorů, kteří nás podpořili a pomohli s organizací. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kteří se na koncertě nějak podíleli nebo celou akci jakkoliv podporovali. Bez nich bychom neměli tento nezapomenutelný zážitek.

Michaela Janíková

Foto Petra Kaletová