Navštívili jsme geologické sbírky

Žáci devátých tříd jeli 14. 12. 2018 do Ostravy prozkoumat Geologický pavilon prof. Františka Pošepného, který je zařízením Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Tato exkurze byla brána jako vhodná součást výuky geovědních oborů v rámci předmětu přírodopis.

Při exkurzní návštěvě se chlapci a děvčata prodrali sbírkami s odbornými pracovníky pavilonu, kteří výklad přizpůsobili předpokládaným znalostem žáků. Zaobírali jsme se  např. mineralogií, petrografií, paleontologií, oblasti nerostných surovin a regionální geologií apod.

Žáci také dostali k vypracování samostatnou práci zaměřenou na běžně probírané učivo základních škol v oblasti neživé přírody, kterou vypracovali na základě informací získaných v průběhu prohlídky geologického pavilonu. A jako bonus měli vyluštit všelijaké křížovky, které se vztahovaly k minerálům. Měli také možnost si zahrát různé hry s minerály jako například pexeso nebo domino. Získali tak nejen všeobecný přehled, ale uvědomili si rovněž, co všechno kolem nás je tvořeno z minerálů.

Text a foto Mgr. Veronika Enenkelová