Žáci 6. A zdolávali lezeckou stěnu

Využili jsme nabídky města a v předvánočním termínu jsme se třídou 6. A navštívili lezeckou stěnu na ul. Palackého.

Pod vedením zkušených instruktorů se žáci rozcvičili,  naučili se navazovat osmičkovým uzlem a po zvládnutí lezeckých pokynů „jistím/ lezu“  už nic nebránilo k tomu, aby začali  lézt a vyzkoušet si všechny  varianty výstupu, které tato stěna nabízí.

Mgr. Čestmír Slíva, třídní učitel